IMG_3185

Probleme teknike

Shikues e dëgjues të dashur e të nderuar!

Duke ju falëmnderuar për besnikërinë tuaj ndaj RTVPendimi, me kënaqësi ju njoftojmë se, jemi kthyer në shërbim tuajin pas disa problemeve teknike për çka presim mirëkuptimin tuaj dhe nga ju kërkojmë që ta bëni përditësimin e (android dhe ios), përmes së cilave përditësime, ju do të mund t’i ndiqni pa pengesa TV-në dhe dy kanalet e radios.

Bashkë, vazhdojmë tutje me bashkëpunimin tonë të zakonshëm!

Me shumë respekt e keqardhje,
Safi i RTVPendimi

 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.radio.radiopendimi

 

Ios: https://apps.apple.com/au/app/rtv-pendimi/id1548317622