77848B2F-54BA-4487-80B8-6CA914BD3E39

Një ndër Muezinët më të vjetër në Kosovë

NJË SHEMBULL I VEÇANTË!

Ky është h. Rexhep Hajredini nga fshati Kuk, i cili tani është 97-vjeç, kurse detyrën e mejzinit në fshatin Kuk e kryen vullnetarisht që 40-vjet.
Zoti xh.sh. i dhashtë shëndet, ndërsa për këtë kontribut të tij, e shpërbleftë me të mirat e Tij në dynja e ahiret.

Marrë nga Hoxhë Kasam Muhameti