مكانة_المرأة_في_الإسلام-1-534x300

MOTRA IME, XHENETI ËSHTË MË MERITOR!!

Asija ishte gruaja e Faraonit jobesimtar mirëpo ajo e fitoi pallatin e saj në Xhenet.

Gruaja e Nuhit dhe Lutit ishin gra të pejgamberëve mirëpo u bën nga banoret e Xhehenemit dhe burrat e tyre nuk ju bën fare dobi.

Merjemi nuk u martua asnjëherë dhe u bë zonjusha e grave të botëve.

A e di ti se shpëtimi dhe fitorja në dynja dhe në ahiret nuk varet nga martesa.

Ndoshta një burrë i mirë të ndihmon, mirëpo mosprezenca e tij nuk të dëmton.

Motra ime mos u mërzit për çështjen e martesës… Xheneti është më meritor të preokupohesh me të.

 Nga arabishtja: Irfan JAHIU