paradise-garden

KUR SHTËPITË BËHEN KOPSHTE TË XHENETIT NË TOKË!!

Nëse gruaja gjithmonë e rikujton, se burri i saj ia mundësoi ta ndjen lumturinë më të madhe të jetës së saj, atëherë kur ai e kërkoi dorën e saj!!

Nëse burri gjithmonë e rikujton, se gruaja ia dhuroi atij ndjenjat më të bukura të lumturisë gjatë jetës së tij, atëherë kur ajo pranoi të jetë gruaja e tij!!

Nëse ata dy e rikujtojnë, se njëri-tjetrit ia dhuruan atë që askush tjetër nuk ua dhuroi asnjëherë, atëherë të gjithë shtëpitë do të bëhen kopshte të Xhenetit në tokë!

O Zot, mbushi shtëpitë e muslimanëve me dashuri dhe afërsi, dhe furnizoji ato me burra të ndershëm dhe gra të ndershme.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU