gambar-wallpaper-hp-bunga-sakura

JU POROSIS, ME GRATË E JUAJA TË SILLENI MIRË!!

Nëse e sheh nënën tënde, rikujtoje se Xheneti është tek këmbët e saj!

Nëse e sheh gruan tënde, rikujtoje se më të mirët, janë ata që janë më të mirët me gratë e tyre!

Nëse e sheh vajzën tënde, rikujtoje se ajo është mbrojtja jote nga zjarrmi i Xhehenemit!

Rikujtoji porositë e të dashurit tonë, Muhamedit, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU