snap_screen_20200516172949

DOBITË E DHIKRIT

– Dhikri ka shumë dobi dhe mirësi që prej tyre përmendësi përfiton në dynja dhe në ahiret. Nga to:

• Dhikri e largon shejtanin dhe e thyen atë.
• Dhikri e kënaq Allahun.
• Dhikri e largon mërzinë dhe pikëllimin nga zemra.
• Dhikri i jep zemrës gëzim, lumturi dhe gjerësi.
• Dhikri e kënaq dhe e forcon zemrën.
• Dhikri u jep fytyrës dhe zemrës dritë.
• Dhikri është shkak për risk.
• Dhikri i jep përmendësit freski dhe ëmbëlsi.
• Dhikri ia mbjell përmendësit dashurinë, e cila është shpirti i Islamit.
• Dhikri ia mbjell përmendësit vetëdijen e mbikëqyrjes së Allahut, derisa ta futë në derën e mirësisë.
• Dhikri ia mbjell përmendësit në zemër kthimin tek Allahu.
• Dhikri ia mbjell përmendësit në zemër frikërespektin ndaj Allahut.
• Dhikri ia mbjell përmendësit në zemër shkëlqimin dhe e ruan nga ndryshkja.
• Dhikri i shlyen mëkatet. Ai është nga veprat më të mira, ndërsa vepra e mirë e shlyen të keqen.
• Dhikri e largon egërsinë në mes robit dhe në mes Allahut.
• Dhikri është shkak për përfitimin e mirësive dhe largimin e fatkeqësive. S’ka vepër të ngjashme që i përfiton mirësitë e Allahut dhe i largon fatkeqësitë si dhikri.
• Dhikri është shpëtim nga vështirësitë.
• Dhikri është siguri nga humbja në Ditën e Kiametit.
• Dhikri është nga ibadetet e lehta, më i vlefshmi dhe më i miri.
• Shpërblimet dhe mirësitë që vijnë si shkak i dhikrit, nuk i gjen te veprat e tjera të ngjashme me të.
• Përmendja e Allahut në vazhdimësi e garanton mosharresën e Allahut, ndërsa harresa e Allahut e detyron fatkeqësinë e robit.
• Nuk ka asnjë vepër si dhikri që i gjithëpërfshin kohët dhe situatat.
• Në zemër ka boshllëk që nuk e plotëson atë diçka tjetër përveç dhikrit.
• Dhikri i jep fuqi atij që e përmend Allahun, saqë me dhikër mund të bëjë gjëra që nuk mundet t’i bëjë pa dhikër.

El-Vabil es-Sajib (fq. 4182), Ibn el-Kajim

Pjesë nga libri: “DOMETHËNIET DHE KUPTIMET E DHIKRIT” – MUHAMED EL-MUNEXHID (Është e përkthyer në shqip).

Nga arabishtja: Irfan JAHIU