278570897_539414247548383_4573315613713913841_n

DISA RREGULLA TË ZEKATIT TË FITRIT

Pejgamberi ﷺ e detyroi dhënien e zekatit të fitrit si pastrim për agjëruesin nga gabimet dhe fjalët e ndyta dhe ushqim për të ngratët.

Prandaj, detyrohet ta japë çdo mysliman agjëroi apo nuk agjëroi (për arsye të pranuara sheriatike), nëse posedon ushqim më tepër sesa që është i mjaftueshëm për veten dhe familjen e tij, për në ditën dhe në natën e Bajramit. Sasia e zekatit të fitrit është një sa’a nga ushqimi i vendit ku jeton (diku tre kilogramë).

Sipas mendimit të shumicës së dijetarëve, nuk lejohet zekati i fitrave të jepet në formë të të hollave.

Myslimani zekatin e fitrit e jep për veten dhe e jep për ata që është i detyruar të shpenzojë. Pra, e jep për veten dhe për gruan, edhe nëse ajo ka pasuri, për fëmijët dhe prindërit e tij të varfër (dhe për vajzën e fejuar që ende nuk ka shkuar te burri i saj). Ka edhe mendim tjetër të dijetarëve që e cekin se zekatin e fitrit e jep secili për veten e tij dhe nuk detyrohet që burri ta japë për të tjerët e, nëse vullnetarisht e bën këtë, kjo është vepër e mirë nga ana e tij.
Pëlqehet të jepet zekati i fitrit për fëmijën në bark.

Borxhliu dhe i varfri obligohen ta japin nëse posedojnë ushqim më tepër sesa që është i mjaftueshëm për veten dhe familjen e tyre, për në ditën dhe në natën e Bajramit. Ata mund ta japin zekatin e fitrave nga zekati që u vjen atyre.
Zekati i fitrave jepet nga çdo ushqimi bazë dominues që hahet në atë vend, si: oriz, grurë, makarona, miell etj., dhe sasia duhet të jetë diku tre kilogramë.

Zekati i fitrit lejohet që vullnetarisht të nxirret edhe më shumë se një sa’a dhe teprica do të llogaritet sadaka për të cilën do të shpërblehet ai që e jep.

Lejohet që fitrat e një personi t’i jepen një grupi të njerëzve dhe, njashtu, fitrat e një grupi t’i jepen një personi.

Pëlqehet ushqimi të jetë prej produktit kualitativ.
Fitrat jepen në vendin ku detyrohen të nxirren, por lejohet edhe shpërngulja e tyre për nevojë në vend tjetër, nëse nuk gjen fukara në vendin e vet.

Pëlqehet të nxirren në mëngjes të ditës së Bajramit para se të falet namazi i Bajramit. Lejohet të nxirren natën e Bajramit, dhe një apo dy ditë para.
Lejohet të angazhohet dikush tjetër që është besnik ta blejë dhe ta shpërndajë zekatin e fitrit.

Nëse e vonon jashtë kohës së vet me vetëdije nxjerrjen e zekatit të fitrit, bën gjynah, prandaj pendohet për gjynahun dhe detyrohet që ta japë kaza-kompensim.

Zekati i fitrave u jepet të varfëve dhe të ngratëve prej myslimanëve, nuk jepet për projekte bamirëse.

Dr.Muhamed Salih el-Munexhid

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Pjesë nga libri: “Zahireja e agjëruesit”