ÇUDI ME ATË BURRË, I CILI KËRKON DHE NUK JEP!!

Çudi me atë burrë, i cili kërkon grua të ndershme, kurse ai vet nuk është i tillë!!

Çudi me atë burrë, i cili kërkon tek ajo turpin, kurse e mbyt në vetveten e tij!!

Çudi me atë burrë, i cili kërkon dhe nuk jep!!

Të japish para se të marrish, është dhënie..

Kurse të japish pasi të marrish, është tregti..

Për këtë arsye, mos bën tregti me cilësitë e shtrenjta, e ta humbësh moralin tënd..

Po depono në vetvete cilësi të pëlqyera..

Allahu do ta mundëson të bashkohesh me grua të mirë dhe besnike!

Ki frikë Allahun në vetvete, dhe Allahu do ta dhuron gruan e ndershme!

Dhe rikujto gjithmonë ajetin: “burrat e ndershëm janë për gra të ndershme”. Nur 26.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU