roses-31sze7f2x4ajh8lto1n9c0

ÇUDI ME ATË BURRË, I CILI KËRKON DHE NUK JEP!!

Çudi me atë burrë, i cili kërkon grua të ndershme, kurse ai vet nuk është i tillë!!

Çudi me atë burrë, i cili kërkon tek ajo turpin, kurse e mbyt në vetveten e tij!!

Çudi me atë burrë, i cili kërkon dhe nuk jep!!

Të japish para se të marrësh, është dhënie…

Kurse të japish pasi të marrësh, është tregti…

Prandaj, mos bën tregti me cilësitë e shtrenjta, e ta humbësh moralin tënd…

Po depono në vetvete cilësi të pëlqyera…

Allahu do ta mundësojë të bashkohesh me grua të mirë dhe besnike!

Ki frikë Allahun në vetvete dhe Allahu do ta dhurojë gruan e ndershme!

Dhe rikujto gjithmonë ajetin: “burrat e ndershëm janë për gra të ndershme”. (En-Nur: 26)

Nga arabishtja: Irfan JAHIU