Certifikohen 130 nxënës të Akademisë se Kuranit “Hifdh Kids”

Certifikohen 130 nxënës të Akademisë se Kuranit “Hifdh Kids”

Me rastin e këtij manifestimi, kryeimami i Bashkësisë Islame të Kosovës, Vedat ef. Sahiti, bëri shpërndarjen e certifikatave për secilin nxënës që arriti të përfundojë me sukses këtë mësim intenziv, i cili njëkohësisht u njoh me arritjet e nxënësve.

“Hifdh Kids” përmbylli me sukses “Shkollën verore”, e cila përfshiu mësimin intenziv të Kuranit gjatë një muaji rresht.

Gjatë këtij muaji nxënësit arritën:

Të përvetësonin më shumë leximin e rrjedhshëm të Kuranit;

Të përsërisnin pjesët e mësuara përmendësh.

Një numër i konsiderueshëm arritën të memorizonin suren Jasin.

Të tjerë memorizuan 10 suret e fundit të xhuzit Amme me sukses.

Pjesë e orarit të shkollës verore ishin edhe lojëra të ndryshme me përmbajtje fetaro-kulturore, me synimin e motivimit të nxënësve drejt këtij rrugëtimi të ndritur.

Mësueset u ndanë të kënaqura me sukseset e tyre, por padyshim me vullnetin, punën e pareshtur, përkushtimin e motivimin ndaj nxënësve në vazhdimësi uruan që kjo gjeneratë dhe të tjerat në vazhdim të memorizojnë Kuranin dhe të veprojnë përherë konform tij.