depositphotos_5916388-stock-photo-quran-holy-book-of-muslims

A E DI PËRSE NUK NDJEN PËRULËSI KUR LEXON KURAN?

Rrëfehet se imam Ahmed ibën Hanbelit, Allahu e mëshiroftë!, i erdhi një lajm se një prej nxënësve të tij falet tërë natën dhe e përfundon Kuranin në tërësi deri në agim, e pastaj e fal namazin e sabahut.

Imami shprehu dëshirën t’ia mësojë atij metodën e meditimit dhe përsiatjes së Kuranit dhe kur e takoi i tha:

– Më erdhi një lajm se ti e vepron një gjë të tillë?

– Po, – u përgjigj ai.

Imami i tha:

– Shko sot dhe falu natën ashtu si ke vepruar netët e tjera, mirëpo këtë herë Kuranin lexoje në namaz sikurse je duke e lexuar para meje, e pastaj më lajmëro.

Ditën e nesërme shkoi nxënësi tek imami dhe i tha:

– Mbrëmë nuk munda t’i lexoj më shumë se dhjetë pjesë (xhuza).

Imami i thotë:

– Еdhe sonte veproje të njëjtën gjë, mirëpo kësaj radhe lexoje Kuranin në namaz sikurse je duke ia lexuar të Dërguarit të Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të!

Nxënësi shkoi dhe të nesërmen erdhi tek imami dhe i tha:

– Mbrëmë me shumë vështirësi arrita ta lexoj një pjesë (xhuz).

– Shko edhe sonte dhe falu, mirëpo sikurse ia lexon Kuranin Allahut, – i tha imami.

Nxënësi u mahnit nga ky propozim dhe të nesërmen, pasi e kishte kaluar natën në namaz, erdhi tek imami, i përlotur dhe me fytyrë të pikëlluar dhe i tha:

– Imam, pasha Allahun, nuk munda ta përfundoj mbrëmë as suren Fatiha tërë natën.

Pra kur e rikujton se kur lexon Kuran je duke folur me Allahun, atëherë ndryshon çdo gjë!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU