Zekati

Zekati është dhënien e detyrueshme të një pjese të caktuar të pasurisë për bamirësi. Ajo konsiderohet si një lloj dhe vetë-pastrimi dhe nxit cilësi të tilla si sakrifica dhe bujaria.

Zekati është i ndarë nga dhuratat bamirëse të dhëna nga bujaria. Është një dhënie sistematike e 2.5% e pasurisë së secilit vit për të përfituar të varfërit.

Faleni namazin dhe jepni zeqatin, dhe faluni me ata që falen (bini në rukuë me ata që bien) (Kur’an 2:43)

Shopping Basket
IOS
ANDROID
DONACION
DËRGO MESAZH