Falja e namazit

Muslimanëve u kërkohet të vendosin lutje rituale 5 herë në ditë në kohë të caktuara:

Koha e faljes: Sabahu, para lindjes së diellit
Koha e faljes: Dreka (Hyle), pasi dielli kalon më të lartën
Koha e faljes: Ikindia, pjesa e vonë e pasdites
Koha e faljes: Akshami, pak pas perëndimit të diellit
Koha e faljes: Jacia, mes perëndimit të diellit dhe mesnatës
Lutja është një mënyrë për të komunikuar, për të falënderuar dhe për të kujtuar All-llahun, Krijuesin e Botrave.
Faleni namazin dhe jepni zeqatin, dhe faluni me ata që falen (bini në rukuë me ata që bien) (Kur’an 2:43)

Shopping Basket
IOS
ANDROID
DONACION
DËRGO MESAZH