Haxhi

Është obligim për çdo musliman të aftë dhe financiarisht të aftë, si mashkull dhe femër, për të përfunduar pelegrinazhin në Mekë. Pelegrinazhi në Mekë, Arabia Saudite, përfundon në Dhul-Hixhajt, muajin e 12-të të kalendarit hënor.

“Dhe kompletoni haxh dhe umren për Allahun …” (Kur’an, 2: 196)

Shopping Basket
IOS
ANDROID
DONACION
DËRGO MESAZH