Agjerimi i muajit të Ramazanit

Në muajin e 9-të të kalendarit hënor islamik, muslimanët duhet të agjërojnë ndërmjet agimit dhe perëndimit të diellit. Kjo përfshin abstenimin nga ushqimi, pija dhe marrëdhëniet seksuale. Duhet gjithashtu të jetë fizikisht dhe mendërisht në gjendje të agjërojë. Për më tepër, udhëtarët përjashtohen nga agjërimi. Agjërimi nxit durimin, disiplinën dhe rrit pastërtinë e mendjes dhe devotshmërisë.
O ju që besuat, agjërimi u është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm (Kurani 2: 183)

Shopping Basket
IOS
ANDROID
DONACION
DËRGO MESAZH