NËNTË FJALITË MË TË BUKURA

  1. Mos debato me injorantin, sepse njerëzit mund të gabojnë e të mos munden t’ju dallojnë.
  2. Mos e sfido atë njeri që nuk ka çfarë të humbë..
  3. Burri vazhdon të jetë fëmijë derisa nëna e tij nuk ndërron jetë, e kur ajo vdes, atëherë fillon të plaket.
  4. Nëse goditesh nga prapa, dije se ti je përpara.
  5. Bëhu shok dhe mos lakmo që të kesh për vete shokë.
  6. Kur e do armikun tënd, atëherë ai e ndien gabimin e tij.
  7. Të gjithë jemi si hëna, ajo njërën anë e ka të errët.
  8. Ne e duam të kaluarën, sepse ajo shkoi, po të kthehej do ta urrenim.
  9. Armiku më i keq, ai që ishte një ditë prej ditëve miku yt.                                                                                    Nga arabishtja: Irfan JAHIU