Në udhëtim, a lejohet të agjëroj nëse kam vështirësi?

Pyetje: Ç’është dispozita e agjërimit me vështirësi në udhëtim?

Përgjigje: Nëse në atë agjërim ndjen vështirësi jo të madhe, atëherë është mekruh (e urryer) ai agjërim, ngase kur Resulullahu, sal-lallahu alejhi ue selem, pa një njeri, të cilit i kishin bërë hije dhe të gjithë njerëzit ishin mbledhur përreth tij, tha: Ç’është puna me këtë? Thanë: Është duke agjëruar. Tha: “Nuk është mirësi agjërimi gjatë udhëtimit”.[1]

Por, nëse ndjen vështirësi të madhe, atëherë e ka vaxhib ta prishë agjërimin, ngase kur Resulullahut, sal-lallahu alejhi ue selem, (në një udhëtim) i erdhën disa njerëz dhe iu ankuan se agjërimi është duke i lodhur, ai e prishi agjërimin.

Pastaj e lajmëruan se disa vetë nuk e kanë prishur agjërimin, ai tha: “Ata janë mëkatarë, ata janë mëkatarë”.[2]

Mirëpo, ai që nuk ndjen ndonjë vështirësi, më mirë është të agjërojë duke marrë si shembull Resulullahun, sal-lallahu alejhi ue selem, i cili agjëronte.

Ebu Derdaja, radijallahu anhu, ka thënë: “Ishim me Resulullahun, sal-lallahu alejhi ue selem, në udhëtim gjatë Ramazanit, në një nxehtësi të ashpër. Askush prej neve nuk agjëronte pos Resulullahut, sal-lallahu alejhi ue selem, dhe Abdullah ibën Revahas”.[3]

përktheu: Omer Berisha[1] Buhariu në kapitullin e Agjërimit (1946) dhe Muslimi në kapitullin e Agjërimit (1115).

[2] Muslimi në kapitullin e Agjërimit (1114).

[3] Buhariu në kapitullin e Agjërimit (1945) dhe Muslimi në kapitullin e Agjërimit (1122).