Dy fjalë të arta për lajmin e madh

Urime shqiptari,lirimi i dr.Shefqetit
Kjo është fitore për Drejtësinë
Kjo është fitore për Shoqërinë 
Refleksion i mirësisë,
Xhevahirë i Shqiptarisë,
Refleksion i bereqetit
Refleksion i Davetit.
Vet dr.Shefqeti.
Urime,
Allahu i ruajt Hoxhollarët
Allahu e ruajt popullin tonë.

Me shumë respekt për këtë popull që rrugëtimin t’a këtë në Islam, dua të besoj që Myftiu ynë i nderuar, mr.Naim ef.Tërnava, t’a rikthej dr.Shefqetin, në Xhaminë e madhe të Prishtinës, Hatib dhe Imam.

Me dt.23.03.’18
Fatmir Latifaj