Çfarë do të thotë të konsumosh ushqime Bio?

Sipas Departamentit Amerikan të Bujqësisë (USDA) është dhënë një përkufizim se çfarë quhet në të vërtetë një ushqimorganik dhe si përcaktohet ai.

Thelbi i ushqimeve organike sipas USDA përmban këto pika:

 Nuk duhet të ketë asnjë kimikat, element sintetik, pesticid, fungicid dhe herbicid.

 Nuk është prekur nga ujrat e zeza.

 Nuk ka rrezatim.

 Nuk ka manipulim në gjenetikën e produktit, OMGJ.

 Produkti është rritur dhe ushqyer me elemente të
çertifikuara organike.

 Nuk është përdorur asnje hormon në këtë produkt.

Sipas tyre një tokë e shëndetshme është e barabartë me ushqim të shëndetshëm dhe njerëz të shëndetshëm.