RTV Pendimi
Reklama e Fatmirit
Goodlife
Auto Lider
Samet taurs
Royal
Probleme shpirtërore & shoqërore

THATËSIA SHPIRTËRORE

Muslim Shop

Si mund ta zbulosh se ke thatësirë shpirtërore?! Dhe ne, a e ndiejmë atë sikurse e ndiejmë urinë, etjen dhe dhembjen?!
Përgjigjen e kësaj pyetjeje do ta kërkojmë nëpërmjet disa shembujve në vazhdim:
– Shembull i parë: Namazi….
Kur falemi, a jemi në gjendje të ndiejmë përulje, frikë dhe kënaqësi?
Nëse përgjigja është “Po”, atëherë ne jemi në gjendjen e “zgjimit shpirtëror”.
Nëse përgjigjja është “Jo”, atëherë ne jemi në gjendjen e “përtacisë shpirtërore”.
Kurani na flet për cilësitë e atyre që falen.
Për dyfytyrëshit thotë: “Në të vërtetë, hipokritët përpiqen të mashtrojnë Allahun, por është Ai që i mashtron ata. Kur ata ngrihen për namaz, ngrihen me përtesë, vetëm sa për t’u dukur para botës dhe Allahun e përmendin fare pak.” (En-Nisa: 142)
Kurse për të përulurit thotë: “Me të vërtetë, janë të shpëtuar besimtarët, të cilët janë të përulur në namazin e tyre.” (El-Muminun: 1-2)
…………………………………………………………………
– Shembulli i dytë: Duaja….
Kur lutemi, a na zbutet zemra dhe a na loton syri?
A e ndien frikën, përuljen dhe shpresën?
Allahu thotë: “…i luten Zotit të tyre me frikë e shpresë…” (Es-Sexhde: 16)
Nëse përgjigjja është “Po”, atëherë ne jemi në gjendjen e “zgjimit shpirtëror”.
Nëse përgjigjja është “Jo”, atëherë ne jemi në gjendjen e “plogështisë shpirtërore”.
…………………………………………………………………
– Shembulli i tretë: Leximi i Kuranit….
Kur jemi në kontakt me Kuranin, qoftë ajo me leximin e tij apo dëgjimin e tij, a ndiejmë zgjim shpirtëror? A hapen shpirtrat tanë me Allahun?
A ndien frikë e përulje dhe a e ndien fërgëllimën e zemrës, siç Allahu thotë: “Besimtarë të vërtetë janë vetëm ata, zemrat e të cilëve, kur përmendet Allahu, fërgëllojnë…” (El-Enfal: 2) Dhe a ndien frikë dhe përulje?
Nëse përgjigjja është “Po”, atëherë ne jemi në gjendjen e “aktivimit shpirtëror”.
Nëse përgjigjja është “Jo”, atëherë ne jemi në gjendjen e “plogështisë shpirtërore”.
…………………………………………………………………
– Shembulli i katërt: Dëgjimi i këshillave….
A preken zemrat e tona? A rrënqethen lëkurat tona?
Allahu thotë: “…Prej tij u rrënqethet lëkura atyre që i frikësohen Zotit të tyre e, mandej qetësohen lëkura dhe zemrat e tyre, kur përmendet Allahu…” (Ez-Zumer: 23)
Nëse përgjigjja është “Po”, atëherë ne jemi në gjendjen e “zgjimit shpirtëror”!
Nëse përgjigjja është “Jo”, atëherë ne jemi në gjendjen e “përtacisë shpirtërore”!
…………………………………………………………………
– Shembulli i pestë: Sjellja jonë me njerëzit…
Kur u buzëqeshim njerëzve, a buzëqeshin zemrat tona? Kur i përshëndesim njerëzit me dorë, a përshëndeten edhe shpirtrat tanë?
Ndjenjat tona me njerëzit a janë ndjenja edukatore? A jemi të hapur me ta dhe të sinqertë? A bartin zemrat tona dashuri të sinqertë?
Përgjigjen e të gjitha këtyre pyetjeve besoj se e di çdo njëri nga ne për veten e tij.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Postimet e ngjajshme

E RESPEKTOJMË VETEN DHE E RESPEKTOJMË TJETRIN

Irfan Jahiu

NGJARJE PËR T’I MEDITUAR

Irfan Jahiu

KËTO FJALË IA VLEN PËR T’I LEXUAR

Irfan Jahiu

MOS HARRO SE TI JE SHËMBËLLTYRË PËR TJETRIN

Irfan Jahiu

ASKUSH NUK E DI DHIMBJEN TËNDE SIKURSE ALLAHU

Irfan Jahiu

MOS E HUMBNI SHPRESËN NË MËSHIRËN E ALLAHUT

Irfan Jahiu

A I KE PARË TË PËRZGJEDHURIT?

Irfan Jahiu

NËNTËMBËDHJETË KËSHILLA PËR JETË MË TË LUMTUR

Irfan Jahiu

MËSOJI KËTO PESË RREGULLA

Irfan Jahiu