RTV Pendimi
Mirësjellja - Edukata fetare

LLOJET E SHPIRTIT

– Shpirti është tri llojesh: shpirt fort i prirë për të keqe, shpirt qortues dhe shpirt i qetë.
1. Shpirti fort i prirë për të keqe është ai shpirt, i cili nuk nxit përveçse në të ligën, dhe konsiderohet si burim i çdo të keqeje dhe të lige.
2. Shpirti qortues është ai shpirt, i cili nxit në pendim pasi është vepruar një e keqe brenda zemrës. Prandaj ajo konsiderohet ndërgjegjja e zemrës së robit.
3. Shpirti i qetë është ai shpirt, i cili e adhuron Allahun me mirësi dhe nuk qetësohet përveçse me mirësi dhe me përmendjen e Allahut.
O ti rob i Allahut, kërko ndihmë që me shpirtin qortues, ta luftosh shpirtin fort të prirë për të keqe, që të arrish deri te shpirti i qetë.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Postimet e ngjajshme

PËRSE JETON ME KOMPLEKSE?!

Irfan Jahiu

LOTËT TANË NUK I NDIEN, PËRVEÇSE AI, QË BANOJMË NË ZEMRËN E TIJ

Irfan Jahiu

KU ËSHTË FUQIA?!

Irfan Jahiu

ZEMRAT TONA JANË SI GURËT E SHEQERIT

Irfan Jahiu

DO TË VIJË DITA KUR DO TË JESH OFFLINE (I SHKYÇUR)

Irfan Jahiu

TREGU I JETËS

Irfan Jahiu

PSE TË ZEMËROHESH?!

Irfan Jahiu

NATA, KU NË TË NUK THIRRET EZANI I SABAHUT

Irfan Jahiu

A DO TA SHOHËSH DYNJANË PAS VDEKJES SATE?

Irfan Jahiu