RTV Pendimi
Hoxhallaret

Hoxhë Agim Bekiri

– I lindur në Shkup më 17. 03. 1979.
– Kreu shkollën e mesme Medreseja ISA BEU, 1998
– Fakulteti i Hadithit në Universitetin Islam të Medinës, 2004
– Studimet postdiplomike (përfundim i vitit përgatitor), shkencat e Hadithit Universiteti Xhinan, Tripoli, Liban, 2006
– Përkthimi i librave: Katërdhjetë hadithe mbi moralin me komentim- Ahmed Muadh Hakki, Komentar i dyzet haditheve të Neveviut – Muhamed ibën Salih el-Uthejmin.
Redaktor profesional i shumë librave fetarë.
– Një prej themeluesve të Q.K. ALBISLAM, përgjegjës i sektorit për botim
– Redaktor i rubrikës Fetva dhe Konsultime në www.albislam.com
– Ligjërues i rregullt në PeaceTV Shqip në Prishtinë

 

Postimet e ngjajshme

Hoxhë Osman Abazi

Hevzi Hasani

Halil Kastrati

Hevzi Hasani

Prof. Dr. Musa Musai

Hevzi Hasani

Elvis Naçi

Kushtrim Guraj

PËRKUJTIM PËR MUHIDIN AHMETIN

Hevzi Hasani

Muderris Rexhep Ismaili, me rastin e 145 vjetorit të lindjës dhe 60 vjetorit të vdekjës

Kushtrim Guraj

Sali Ibraimi

Kushtrim Guraj

Nicolas Blancho

Kushtrim Guraj

Hoxhë Enes Goga

Kushtrim Guraj