RTV Pendimi
Auto Lider
Kompania Ziel Bau
Flyer Fahrschule struga
Ilaçe për zemrën / Rukja Probleme shpirtërore & shoqërore

DEGËT NGA ARI

Dega e parë: Allahu është i Vetmi që e posedon lumturinë e të tjerëve, mos kërko dhe mos hulumto lumturi nga të tjerët, po atë kërkoje vetëm se nga Allahu.

Dega e dytë: Menduan pasanikët se lumturia gjendet në pasuri, dhe menduan mbretërit se ajo është në pozitë dhe fuqi, po e vërteta është se ajo është në adhurimin e Allahut.

Dega e tretë: Tha njëri nga njerëzit e njohur që e pranuan Islamin se unë dyzet vjet e kërkova lumturinë dhe atë nuk e gjeta, përveçse në besimin në Allahun.

Dega e katërt: Grua e ndershme është ajo nga e cila shpresohet e mira e saj, dhe jemi të mbrojtur nga sherri i saj, ajo e përcjell mirësinë te të tjerët, kurse e largon dhe e pengon të keqen nga të tjerët.

Dega e pestë: Ka mundësi që një vepër të vogël ta zmadhojë nijeti dhe një vepër të madhe ta zvogëlojë nijeti, për këtë arsye mos e neglizho atë.

Dega e gjashtë: Mjafton që vdekja, sa këshillues i mirë që është, njerëzit i ndanë, jetën e turbullon dhe epshet i shkatërron.

Dega e shtatë: Dynjaja do të shkojë, udhëtimin tonë do ta shoqërojë vepra, e ajo që do ta fitojmë do të jetë ose kopsht që do të na bëj hije, ose varr që do të digjet nga zjarri i Xhehenemit.

Dega e tetë: Nga të gjitha ndjenjat, dhembja mbetet edukatori më i mirë i njeriut.

Dega e nëntë: Shejtani thotë e shkatërrova birin e Ademit me gjynahe, kurse ai më shkatërroi me istigfar.

Dega e dhjetë: Çka mendon se ka në Xhenetin që e krijoi Allahu me Dorën e Tij, nuk ka mundësi ta paramendosh asnjëherë?!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Postimet e ngjajshme

KATËR GJËRA QË NUK I KE DITUR

Irfan Jahiu

GJASHTË GJËRA QË I LEHTËSOJNË VËSHTIRËSITË

Irfan Jahiu

PSE PIKËLLOHESH ?!

Irfan Jahiu

DURO, SEPSE KA ZOT!

Irfan Jahiu

DOBITË E SHOQËRISË SË MIRË

Irfan Jahiu

BUKURIA BURON NGA BRENDËSIA E SHPIRTIT

Irfan Jahiu

TI DHE SHEJTANI

Irfan Jahiu

BRENGAT E NJË TË PIKËLLUARI

Irfan Jahiu

NËSE E DËSHIRON LUMTURINË NË ZEMËR

Irfan Jahiu