RTV Pendimi

Category : Reklama

Lajme Reklama

RTV PENDIMI shpall aplikim për një vend pune

Hevzi Hasani
Kriteret e aplikimit:  Aplikuesi të jetë praktiktues i Islamit.  Të ketë njohuri të mjaftueshme të përdorimit të kompjuterit.  Të jetë i aftë të punojë në grup dhe të jetë i komunikueshëm.  Të ketë të mbaruar arsimin e mesëm ose të lartë (ose duke ndjekur studimet universitare).  Sipas mundësive të jetë banues në Prishtinë.    Orari i punës zgjat 4 orë në ditë dhe një ditë pushim në javë.    Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV-në në adresën elektronike:   info@radio-pendimi.com